erasmus_plus_sigla.jpg ECVET_sigla1.png


“ONE STEP CLOSER TO THE EUROPEAN LABOUR MARKET”


PROIECT ERASMUS+
ID PROIECT: 2014-1-RO01-KA102-000782
PROIECT FINANȚAT DE COMISIA EUROPEANĂ


COLEGIUL TEHNIC “EMANUIL UNGUREANU” TIMIŞOARA – COORDONATORUL ŞI BENEFICIARUL PROIECTULUI


ORGANIZAŢII DE PRIMIRE:
1.EPM/ AFPDM - ASSOCIACAO PARA FORMACAOPROFESSIONAL E DESENVOLVIMENTO DE MONTIJO,PORTUGALIA
2.ZAW - ZENTRUM FUR AUS- UND WEITERBILDUNG LEIPZIG GMBH LEIPZIG, GERMANIA

Obiectivele proiectului :
O1. Dezvoltarea cunoștințelor, competențelor și abilităților profesionale ale viitorilor absolvenți, in scopul optimizării șanselor de angajare pe piața muncii europene.
O2. Formarea și dezvoltarea de abilități și competențe sociale și personale, dezvoltarea spiritului antreprenorial și adaptarea la diverse tipuri de culturi organizaționale.
O3. Îmbunatațirea competențelor de comunicare într-o limbă straină (Engleză/Germană) pentru facilitarea accesului la informație, adaptarea optimă într-un mediu de lucru European, înțelegerea și dezvoltarea identității europene.
O4 . Promovarea și dezvoltarea cooperării internaționale in educație și formare.
În primul an de proiect, 2014-2015, se vor desfășura 3 fluxuri:
Flux I - Portugalia - 26.02.2015-18.03.2015- domeniul economic și turism, 15 participanți
Flux II - Portugalia : 14.04.2015- 04.05.2015 - domeniul economic și turism, 16participanți
Flux III - Germania : 14.04.2015- 04.05.2015 - domeniul electric și electronică-automatizări, 16 participanți (9 participanți –domeniul automatizări, 7 participanți-domeniul electric)
În al doilea an de proiect, 2015-2016, se vor desfasura 3 fluxuri :
Flux IV - Portugalia - 24.02.2016-15.03.2016- domeniul economic și turism, 15 participanți
Flux V - Portugalia : 30.03.2016- 19.04.2016 - domeniul economic și turism, 16participanți
Flux VI - Germania : 18.05.2016- 07.06.2016 - domeniul electric și electronică-automatizări, 16 participanți (9 participanți –domeniul automatizări, 7 participanți-domeniul electric)
Durata plasamentului -3 săptamâni, corespunzătoare modulului de instruire practică comasată (90 ore în planul cadru) și în conformitate cu activitățile din Acordul de învățare a acoperit în totalitate nevoile de formare ale participanţilor.