DISEMINARE ȘI VALORIZARE
 • CD de prezentare a proiectului cu: organizarea și obiectivele proiectului, imagini din timpul mobilitătii.
 • Expoziție de materiale informative și poze
 • Conferință de presă ISJ Timiș
 • Articole publicate în presa scrisă, cu prezentarea beneficiilor și rezultatelor proiectului
 • Interviuri televizate cu participanții în proiect la TVR Timișoara;
 • Activitate de diseminare regională a proiectelor educaţionale în domeniul educaţiei – Regiunea de Vest, Ediiţia IV și V , « Europa eşti tu » - Lugoj
 • Prezentarea rezultatelor proiectului la Târgul Liceelor, edițiile 2015 si 2016, Timisoara
 • Activitate de diseminare a proiectului in cadrul Simpozionului International
 • Prezentarea stagiilor de pregătire practică pe pagina web a partenerilor : www.epmontijo.edu.pt, www.facebook.com/EPMontijo
 • Prezentarea rezultatelor proiectului în cadrul lectoratelor cu părinții și ședintele Consiliului profesoral al CTEU.
 • Activitate de diseminare a proiectului în ședințele T.E.T.A ( Asociația Profesorilor de Limbă Engleză Timișoara)
 • Activitate de diseminare a proiectului in cadrul Olimpiadei Naţionale de Tehnologii,, Timişoara 2016
 • Completarea paginii Web a proiectelor europene, pe pagina Web a școlii

CONCLUZIE: Considerăm ca implementarea proiectului și-a atins în totalitate obiectivele propuse în formularul de candidatură. Participanții au considerat mobilitațile Erasmus+ utile pentru formarea lor profesională și dezvoltarea personală.DISEMINARE FINALA.jpg