roll-up rezultate si produse.jpgIMPACT
REZULTATELE proiectului au impact durabil pe trei nivele:
-la nivel de participant, proiectul a asigurat dezvoltarea de competenţe profesionale, lingvistice şi sociale pentru o mai bună mobilitate și inserţie pe piaţa muncii pentru 93 elevi;
-la nivel instituţional, proiectul a indus o abordare mai eficientă a învăţării, reducerea absenteismului, grad crescut de atractivitate a ofertei educaţionale;
-la nivel local/regional/internaţional rezultatele proiectului au generat implicarea mai activă a agenţilor economici în formarea profesionala a elevilor.
Proiectul a consolidat parteneriatele între şcoală şi organizaţiile din Portugalia şi Germania.


BENEFICII

Plasamentul a asigurat o mai bună adaptare și mobilitate a participanților pe piața muncii în continuă schimbare, reprezentând un exemplu de invatamant centrat pe elev, generator de know-how precum și transferul transnațional de competențe și abilități. Beneficiind de expertiza unor tutori calificați, cu reale abilități pedagogice, participanții au descoperit cât de importantă este colaborarea în echipă pentru obținerea unui rezultat final pozitiv, si-au dezvoltat abilitățile și competențele cerute de angajatorii de pe piața europeană a muncii, au devenit mai motivați și mai responsabili.Concluzionăm că mobilitatea a avut un impact pozitiv asupra dezvoltării profesionale și personale a participanților, s-a observat un interes sporit pentru școală,îmbunatățirea rezultatelor școlare, reducerea absenteismului, îmbunatățirea competențelor lingvistice și a abilităților sociale.