PREGATIRE MOBILITATE

1. PREGATIRE PEDAGOGICA
Pedagogia stagiului (informatii despre organizatia de primire, locul de muncă, aspecte specifice de comunicare, elemente de cultură organizatională, recomandări referitoare la modalitatea de desfasurare a activitatii practice).
Prezentarea generală a Programului ERASMUS+
- Prezentarea proiectului nr.2014-1-RO01-KA102-000782 (temă, scop si obiective, finantare, destinatia cheltuielilor,valorificarea rezultatelor);
- Prezentarea sintetică a contractului de finantare a proiectului (încheiat între AN si beneficiar);
- Prezentarea contractului pentru mobilitate si a acordului de invatare(program de lucru). Acestea vor fi semnate in 3 exemplare originale;
- Prezentarea modului în care se va face evaluarea, validarea şi certificarea competenţelor dobândite în urma mobilităţii.
- Prezentarea platformei Mobility Tool

2. PREGATIRE LINGVISTICA
Curs de limba engleză ce va urmări dezvoltarea competențelor de comunicare orală, întelegere dupa auz și extragerea de mesaje din contexte audiate sau citite, conform descriptorilor de performanță din Cadrul European de referință pentru limbi străine

3. PREGATIRE CULTURALA
Informarea participanţilor despre economia, cultura, istoria şi geografia Portugaliei/Germaniei


COLAJ 1.jpg

COLAJ 6.jpg