SELECTIE PARTICIPANTI

ETAPELE SELECȚIEI


1. Depunerea dosarelor

Documentele dosarului de candidatură

  1. Cerere de înscriere
  2. CV-ul în format european
  3. Scrisoare de intenție
  4. Copie CI
  5. Copie certificat de naștere
  6. Recomandarea dirigintelui
  7. Adeverință medicală de la medicul de familie privind starea de sănătate
  8. Acordul scris al părinţilor pentru participanți
  9. Documente justificative relevante pentru participarea la proiect (diplome,certificate)

Lipsa oricărui document din cele de mai sus atrage nevalidarea dosarului.

2. Validare dosare
3. Afișare listă cu dosare de candidatură admise/respinse:

4.Desfășurare concurs:

- Evaluarea abilităților sociale
- Probă practică/proba scrisă pentru evaluarea competențelor profesionale
a) tehnician în activități economice: Modulul 1 - Patrimoniul unității (clasa a IX-a)/Contabilitatea unității economice (clasa a X-a)
b) tehnician în turism: M1 Organizarea unităților de alimentație și turism (clasa a IX-a), M1 -Servicii hoteliere, M2 - Calitatea serviciilor hoteliere, M3 - Gestiune economică, M4 – CDL: Marketing de la teorie la practică în unități hoteliere (clasa a X-a)
c) tehnician în instalații electrice/tehnician în automatizări: M1- Electrotehnica aplicata/M2-Circuite electrice/M3-Măsurări electrice
- Interviu de evaluare a competențelor lingvistice în limba străină. Domenii de interes: prezentare personală, motivarea candidaturii, așteptări vis-a-vis de participarea în proiect, cunoștințe generale despre Portugalia/Germania


5. Afișare rezultate

6. Depunerea contestațiilor

7. Rezolvarea contestațiilor

8. Afișare rezultate finale

REZULTATE SELECTIE AN I


REZULTATE SELECTIE AN II